Str. Turnu Magurele 270D, Sector 4, Bucuresti

Politica de confidentialitate


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE / PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONALConform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

Aceste date vor putea fi folosite de catre TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING SRL pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii (respectiv prestarea de servicii de dezvoltare software, servicii de consultanta, etc.), inclusiv pentru emiterea facturilor, confirmarea solicitarilor de servicii, diverse oferte, indeplinirea obligatiilor legale aferente domeniului de activitate al societatii noastre etc. Societatea noastra va prelucra, in principal, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, cetatenia, profesia, telefon/fax/email, adresa sau resedinta, date bancare, codul numeric personal, sexul. Prelucrarile de date cu caracter personal se efectueaza numai daca persoana vizata si-a dat consimtamântul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Spre exemplu, autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari si in consecinta, nu va fi necesar consimtamântul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete).

Datele cu caracter personal primite de TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING SRL vor fi: prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale; colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate; stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING SRL sau altor companii din acelasi grup ori furnizorilor de servicii ai acestora, in vederea realizarii obiectului de activitate al societatii noastre. Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin email la dpo@teamfirstsoftware.ro .

Toate informatiile furnizate prin intermediul site-ului trebuie sa fie adevarate, exacte, complete si, dupa caz, actualizate intr-un termen rezonabil. Va informam ca informatiile eronate nu vor fi luate in considerare si nu ne vor angaja in raporturile cu dumneavoastra sau cu tertii. Daca unele din date sunt incorecte, rugam persoana vizata sa ne informeze cât mai curând posibil. Pentru datele cu caracter personal transmise pe cale electronica, societatea noastra nu poate fi facuta raspunzatoare in niciun fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate.

TEAM FIRST SOFTWARE & CONSULTING SRL ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Pentru mai multe informatii privind prelucrarile de date cu caracter personal, puteti consulta site-ul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro.


Investește într-un sistem ERP performant
și află cum vor crește cifrele pentru compania ta!

+95%

creșterea numărului de comenzi livrate la timp

+30%

creșterea productivității în activitatea de producție

+70%

reducerea timpului de planificare a producției

+85%

optimizarea
stocurilor

Studii de Caz

Află povești de succes de la companiile care au implementat
soluții de tip ERP
create de Team First Software!
Folosim module cookie sau tehnologii similare pentru a personaliza conținutul și pentru alte scopuri. Prin apăsarea butonului 'Accepta Toate', ești de acord să permiți colectarea de informații prin aceste cookie-uri sau tehnologii similare.